Statuter för vandringspriser vid ordinarie drevprov i

Västsvenska Taxklubben.

 

 

Longbergets Vp.       

Tävlan om priset sker vid Västsvenska Taxklubbens ordinarie drevprov.

Instiftat 1990 av Per Dahlgren.

Priset utdelas till provets bästa hund.

Priset tillfaller den ägare som vinner priset för tredje gången.

Utdelning av priset sker på Västsvenska Taxklubbens årsmöte.    

Återskänkt 2020 av Stig Larsson 

                                               

 

 

Aktivas Vp.         

Tävlan om priset sker under Västsvenska Taxklubbens ordinarie drevprov.

Priset är instiftat 1997 av Aktivas Försäkringsbolag.

Under 1997-1998 gällde andra statuter from 1999 gäller dessa.

Priset tilldelas provets bästa tax vars ägare är medlem i Västsvenska Taxklubben.

För att erövra priset krävs att samma ägare vinner 3 gånger med minst 2 olika hundar.

Priset utdelas vid Västsvenska Taxklubbens årsmöte.

 

 

 

 

Hårsås Kennel VP.        

Tävlan om priset sker under västsvenska Taxklubbens Ordinare Drevprov.

Priset är skänkt av Inger Toompea, Hårsås Kennel år 2000.

Priset tilldelas provets bästa Strävhårstax som uppfyller följande krav:

- Tilldelats lägst 1:a pris vid ifrågavarande prov.

- Hunden skall ha som lägst excellent som utställningsmerit efter 15 mån.

Vid lika poäng vinner den tax som har högst poäng i moment 10 (jaktduglighet).

Vid lika pris där tilldelas priset yngsta hunden.

Priset erövras för alltid av den hundägare som erhållit 3 inteckningar med 3 olika hundar.

Utdelning av priset sker vid Västsvenska Taxklubbens årsmöte.