KOMMITTÉER

 

Utställningskommitté

Gunilla Knez, Helena Knez, Lise-Lotte Gustafsson, Sven-Erik Ferm, Anetthe Nilsson 

 

Drevprovskommitté

Claes Nyrell, Gunnar Furvik, Laila Grönesjö, Michael Carlsson och Casper Jändel

 

Viltspårskommitté

Inger Toompea, Sven-Erik Ferm, Anetthe Nilsson, Ulf Carlsson

 

 

Valberedning

Sammankallande: Michael Karlsson: 0706-964936 

Gunnar Furvik

Catarina "Tina" Holmqvist Sjövall 0705-389272