Statuter för vandringspriser att tävla om på Vsvtk

viltspårprov under hösten.

 

 

Spårkannan, Anlagsklass.        

Tilldelas bästa tax med godkänt i anlagsklass.

Erövras för alltid av hundägare som vinner 3 gånger med minst 3 olika taxar.

Skänkt 1990 av Västsvenska Taxklubben.

 

 

Loffes Minnespris VP               

 

Till Provets bästa tax, oavsett storlek eller hårlag, med lägst 1:a pris i öppen klass på höstens rörliga viltspårprov. 

 

Vid lika poäng vinner den yngsta hunden vid provtillfället.

 

Priset erövras för alltid av den hundägare som är medlem i VsvTK och som först vinner priset 3 gångermed minst två olika taxar.

 

Priset skänkt av Mona och Ulf Carlsson och delas ut första gången på årsmötet 3/3 2024 till vinnaren av höstens rörliga viltspårprov 2023.

 

 

 

 

 

 

Årets klubbmästare - ordinarie viltspårprov, höst

Berättigad att tävla om priset är tax, oavsett hårlag och storlek, ägd av medlem i Vsvtk.

 

1: Endast öppen klass gäller och priset tillfaller den hund som uppnår högsta poäng.

2: Om flera hundar uppnår samma poäng tillämpas särskiljningsreglerma för att utse vinnande hund

 3: Utställningsmerit, lägst Very good oavsett klass.

4: Om svårigheter att utse en vinnare uppstår vid lika poäng mm skall viltspårkommiten

och styrelsen utse en vinnare.

 

Samtliga priser utdelas på Västsvenska Taxklubbens årsmöte.