Statuter Saldo och Bestas VP.          

 

 

Hjelmskogens Saldo född den 23 mars 1996 och Qottenstams Besta

född den 15 april 2001 är inte bara två underbara jaktkompisar utan de

har under åren fört oss runt i världen där vi deltagit i såväl i

utställnings –VM som i viltspår och drevprov.

Detta resande ger så mycket, att vi ägare till dessa båda hundar , Gunbritt Smith och

Sonny Nöjdh, Onsala skänker ovanstående pris för att stimulera

medlemmar i Västsvenska Taxklubben att deltaga med sina hundar

utomlands i viltspårtävlingar och drevprov samt bruksprov i syfte att

erhålla utländska championat.

 

Priset tilldelas den yngsta taxen, oavsett storlek och hårlag, som

erhållit flest utländska championat under året. Åldern fastställs på

provdagen. Gäller endast championat i drev, spår och bruksprov.

 

Priset utdelas på Västsvenska Taxklubbens årsmöte. Tävlan om priset

startar 2005 och tillfaller för alltid den hundägare som efter 15 (2020)

år har minst två inteckningar, har ej så skett skall priset vandra tills

kravet uppfylls.